0 to 460px (S)
460px to 768px (S2)
768px to 1024px (M1)
1024px to 1440px (M2)
1440px to 1920px (L)
1920px + (XL)
ALL WORK ALL WORK
ALL PROFILES ALL PROFILES
Vijesti Vijesti
MENU MENU
Truth Well Told Truth Well Told Truth Well Told Truth Well Told Truth Well Told Truth Well Told
McCANN Zagreb
 
Svi radovi

HT ~ Ravnopravnost

Zagreb

O projektu

Kampanjom Ravnopravnost željeli smo promijeniti percepciju korisnika HT usluga o neravnopravnosti između novih i postojećih korisnika. Ovom kampanjom jasno i glasno kažemo – u Hrvatskom Telekomu sve korisnike tretiramo na jednak način i to dokazujemo i našim ponudama koje su jednake za sve korisnike.

Autori: Daniel Vuković/Ivan Čadež